Bezpieczeństwo na wsi – zajęcia z przcownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Leszna

Paulina Rzepecka

13 marca uczniowie klasy drugiej i trzeciej uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Leszna. Przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt i maszyn rolniczych. Głównym założeniem
spotkania było promowanie pozytywnych zachować związanych z pracą na terenach wiejskich oraz szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej.

Podsumowując i utrwalając wiedzę, przedstawiciele KRUS-u zadali dzieciom mnóstwo pytań podsumowujących i zachęcili uczniów do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”.   Dzieci otrzymały również ciekawe gadżety.

R. D

Aktualności

Skip to content