GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO od 31 stycznia 2022 r.

Zapraszam  

uczniów, rodziców i nauczycieli

na konsultacje lub porady

Z uwagi na możliwość doraźnych zmian w planie pracy,
proszę o wcześniejszy kontakt w celu umówienia konsultacji lub porady
(osobiście, za pośrednictwem e-dziennika
lub telefonicznie 65 536 61 61)

                                AGATA TYCZYŃSKA

DZIEŃ TYGODNIAGODZINY

PONIEDZIAŁEK

 09:45 – 12:30

 WTOREK

 09:45 – 12:30

ŚRODA

09:45 – 12:30

 CZWARTEK

 PIĄTEK

11:45 – 13:25

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole i przedszkolu

W szkole podstawowej pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest obecnie w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

–  zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

– zajęć logopedycznych,

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

– zajęć rozwijających uzdolnienia,

– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– porad i konsultacji,

– warsztatów.


W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest obecnie udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
– zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

– zajęć logopedycznych,

– zajęć rozwijających uzdolnienia,

– porad i konsultacji.


Pomoc psychologiczno – pedagogiczną prowadzą nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści pracujący w szkole i przedszkolu: pedagog szkolny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy.


Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 


W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.