GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO od września 2023 r.

 

Zapraszam 
uczniów, rodziców i nauczycieli
na konsultacje lub porady
w roku szkolnym 2023/2024

Z uwagi na możliwość doraźnych zmian w planie pracy,
proszę o wcześniejszy kontakt w celu umówienia konsultacji lub porady
(osobiście, za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie 65 536 61 61)

                                                        AGATA TYCZYŃSKA
                                                      pedagog szkolny
                                                     pedagog specjalny

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

 

PONIEDZIAŁEK

 


09:00 – 13:30
13:30 – 14:30 godzina dostępności

 

 

WTOREK

 


08:40 – 10:40

11:40 – 13:30

 

 

ŚRODA

 

09:00 – 13:30

 

 

CZWARTEK

 

08:40 – 10:50

11:35 – 13:30

 

PIĄTEK

 

08:40 – 11:40

 

 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole i przedszkolu

W szkole podstawowej pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest obecnie w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

–  zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

– zajęć logopedycznych,

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

– zajęć rozwijających uzdolnienia,

– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– porad i konsultacji,

– warsztatów.


W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest obecnie udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
– zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

– zajęć logopedycznych,

– zajęć rozwijających uzdolnienia,

– porad i konsultacji.


Pomoc psychologiczno – pedagogiczną prowadzą nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści pracujący w szkole i przedszkolu: pedagog szkolny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy.


Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 


W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


Skip to content