porucznik marynarki

Józef Ponikiewski

por. marynarki Józef Ponikiewski
Od prawej: adiutant morski Naczelnego Wodza por. Józef Ponikiewski, attache wojskowy w Londynie gen. Bronisław Regulski, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, adiutant mjr Michał Miszke.

Józef Stanisław Edward Ponikiewski urodził się 30 listopada 1916 r. w Brylewie w powiecie leszczyńskim. Był synem właściciela Brylewa Hipolita i Elżbiety (Elizy) z Kęszyckich.

Od roku 1926 uczęszczał do gimnazjum w Gostyniu i tam w 1934 r. zdał maturę. 

W 1935 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu.

Po pierwszym roku nauki na okręcie Marynarki Wojennej ORP „Iskra” wziął udział w rejsie szkoleniowym, którego celem były Baleary na Morzu Śródziemnym i Azory na Atlantyku.

W 1936 r. zdał egzamin do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni z trzecią lokatą na stu kandydatów. 15 października 1938 r. został mianowany podporucznikiem.

Po ukończeniu szkoły odbył specjalizację na torpedowcu ORP „Mazur”.

W maju 1939 r. został przydzielony na niszczyciel ORP „Grom” jako III oficer artylerii.

30 sierpnia 1939 r. wraz z dwoma innymi niszczycielami jego okręt opuścił Gdynię i popłynął do Anglii. W pierwszych tygodniach wojny wziął udział w działaniach na wodach brytyjskich i Morzu Północnym.

3 marca 1940 r. został dowódcą 2 plutonu w Batalionie Szkolnym Marynarki Wojennej w Coetquidan we Francji.

W kwietniu 1940 r. został zaokrętowany na okręcie-bazie ORP „Gdynia”, który stacjonował w Anglii.

Po rozwiązaniu batalionu zgłosił się do Szkoły Specjalistów Morskich i od czerwca 1940 r. pełnił funkcję dowódcy plutonu.

11 lipca 1940 roku otrzymał przydział na ścigacz artyleryjski ORP „Chart” („S-1”), na którym objął funkcję oficera wachtowego.

 

por. marynarki Józef Ponikiewski (z lewej) i por. pilot Czesław Główczyński
por. pilot Czesław Główczyński (z lewej) i por. marynarki Józef Ponikiewski oraz Zofia Leśniowska - córka generała.

3 maja 1941 r. awansował na stopień porucznika w korpusie morskim.

Krótko potem Józef Ponikiewski został wyznaczony na ordynansa, a następnie na adiutanta Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego.

25 maja 1943 r., zamiast pierwotnie wyznaczonego por. pilota Czesława Główczyńskiego, poleciał z gen. Sikorskim – jak się później okazało – w ostatnią podróż. Droga wiodła przez Gibraltar i Kair do Iraku, gdzie Naczelny Wódz wizytował stacjonujące tam polskie jednostki. Droga powrotna prowadziła przez Bejrut, Palestynę i Kair do Gibraltaru.

 

Zginął 4 lipca 1943 r. wraz gen. Sikorskim i towarzyszącymi mu osobami w katastrofie samolotu „Liberator” w Gibraltarze.

Ciało Ponikiewskiego pochowano na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark koło Londynu.

W 2010 roku dzięki staraniom rodziny oraz wielu instytucji ciało ekshumowano i zostało pochowane w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Oporowie.

Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Morskim.

por. Józef Ponikiewski ( z tyłu) z gen. W. Sikorskim i Z. Leśniowską
Skip to content