Nauczyciele

Anna Andrzejewska

język niemiecki

Regina Dubicka

edukacja przedszkolna

Bożena Glura

religia, wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Grybska

edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Juskowiak

język angielski

Robert Juskowiak

historia, WOS, technika, j. polski, biblioteka

Marta Józefiak

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Klimkowska

wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka

Iwona Kubasik

matematyka, fizyka

Grażyna Kubiak

matematyka, informatyka, biologia

Mikołaj Kulczak

dyrektor szkoły, geografia

Magdalena Liczner

edukacja przedszkolna

Dominika Spychaj

edukacja przedszkolna

Mikołaj Patelka

wychowanie fizyczne, informatyka, EDB

Katarzyna Pluskota

edukacja przedszkolna

Paulina Rzepecka

język angielski

Marlena Skorupka

język polski

Marlena Gabler

chemia

Renata Urbaniak

edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Walczewska

edukacja wczesnoszkolna

Agata Tyczyńska

pedagog szkolny

Pracownicy niepedagogiczni

Maria Gano

główna księgowa

Iwona Jędrowiak

referent

Sławomir Mrozek

konserwator

Małgorzata Jesiak-Nowak

sprzątaczka

Paulina Mrozek

sprzątaczka

Mirosława Glapiak

sprzątaczka, konwojent