Nauczyciele

Anna Andrzejewska

język niemiecki

Regina Dubicka

edukacja wczesnoszkolna

Bożena Glura

religia, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Nawara

edukacja przedszkolna

Katarzyna Juskowiak

język angielski

Robert Juskowiak

historia, WOS, technika, j. polski, biblioteka

Marta Józefiak

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Klimkowska

wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka

Iwona Kubasik

matematyka, fizyka

Grażyna Kubiak

matematyka, informatyka, biologia

Piotr Bączyk

geografia

Magdalena Liczner

edukacja wczesnoszkolna

Dominika Spychaj

p.o. dyrektora szkoły

Mikołaj Patelka

wychowanie fizyczne, informatyka, EDB

Katarzyna Pluskota

edukacja przedszkolna

Paulina Rzepecka

język angielski

Marlena Skorupka

język polski

Marlena Gabler

chemia

Renata Urbaniak

edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Walczewska

edukacja wczesnoszkolna

Agata Tyczyńska

pedagog szkolny, pedagog specjalny, doradca zawodowy

Ewelina Krzyżyńska

edukacja wczesnoszkolna

Monika Korbik

psycholog szkolny

Pracownicy niepedagogiczni

Maria Gano

główna księgowa

Iwona Jędrowiak

sekretarz szkoły

Sławomir Mrozek

konserwator

Małgorzata Jesiak-Nowak

pomoc w przedszkolu

Paulina Mrozek

sprzątaczka

Mirosława Glapiak

sprzątaczka, konwojent

Agnieszka Dudkowiak

sprzątaczka

Skip to content