Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych pod hasłem „W 250 rocznicę powstania KEN”

Agata Tyczyńska

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Nowym Belęcinie i Pedagog Szkolny.

 Postanowienia ogólne

1.Cele konkursu:

a) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

b) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.

c) Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

d) Rozwijanie wyobraźni uczniów.

e) Poszerzenie wiedzy historycznej.

2. Uczestnicy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie.

Założenia organizacyjne

a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

b) Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie.

c) Każdy Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.

d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.

e) Udział w konkursie jest dobrowolny.

f) Wymogi formalne:

 • forma pracy: medal obustronny o kształcie koła i średnicy minimum 25 cm z papieru technicznego lub kartonu (sztywny papier),
 • technika pracy: dowolna technika plastyczna, np. kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanka itp., praca płaska,
 • umieszczenie na medalu awersu i rewersu (jak moneta),
 • umieszczenie na medalu napisu odnoszącego się do 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Przebieg konkursu:

 1. Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa.
 2. Decyzje komisji są ostateczne.
 3. Kryteria oceniania prac:
 • Spełnienie wymogów formalnych.
 • Zgodność pracy z tematem.
 • Wartość merytoryczna prac plastycznych.
 • Walory estetyczne.
 • Oryginalność/innowacyjność.

Postanowienia końcowe, terminy realizacji

 1. Ogłoszenie konkursu w dniu 4 października 2023 r.
 2. Oddawanie prac konkursowych w Bibliotece Szkolnej do dnia 11 października 2023 r.
 3. Ogłoszenie wyników w dniu 13 października 2023 r.
 4. Komisja przyzna I, II i III miejsce, za które zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

 

Aktualności

Skip to content