Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Agata Tyczyńska

Kampania edukacyjno-informacyjna MEiN oraz GIS „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” ma na celu propagowanie korzyści dotyczących zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe
zachowania zdrowotne. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej
zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego przekazujemy także za pośrednictwem strony internetowej materiały związane ze wspomnianą kampanią. 

Linki do materiałów: 

materiały informacyjne GIS 

– instrukcja mycia rąk 

– wykaz produktów biobójczych

– zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

Aktualności

Cali na niebiesko

W ostatnich już dniach szkoły Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom dzień

Skip to content