Pokaz talentów „Mój jest ten kawałek podłogi”

Agata Tyczyńska

 

8 lutego 2024 r. w ramach realizowanego Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny- wszyscy równi”, odbył się Pokaz talentów.

Jednym z głównych założeń tego projektu jest rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uwrażliwianie społeczeństwa na odmienność każdego z nas. A jakże inaczej pokazać indywidualność każdego z nas, jeśli nie poprzez pokazanie naszych talentów?

Uczniowie, nauczyciele oraz osoby spoza szkoły (działające przy GCK w Krzemieniewie) miały możliwość zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą widownią.  Łącznie wzięło udział pięćdziesięciu uczestników, a swe talenty prezentowali przed około setką przybyłych.

Pokazy były nietuzinkowe, między innymi: ruszanie nosem, gra na gitarze, różnorodne style taneczne, tańce grupowe, w duecie i solo, nie zabrakło wokalistów, byli także miłośnicy słowa mówionego z recytacją tekstów polskich i próbką poezji w języku angielskim (gdyż w szkole realizowany jest Projekt Erasmus Plus „Mała szkoła wielki świat”).

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy kotylion. 

Wydarzenie to stało się okazją do wspólnych spotkań towarzyskich i integracji środowiska lokalnego.

 

PS Ze względu na „wieczorowy” klimat wydarzenia ostrość zdjęć nie jest dobra. 

Aktualności

Skip to content