Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Agata Tyczyńska

Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym celem projektu jest budzenie wśród młodych ludzi empatii i zrozumienia na potrzeby innych, szczególnie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan działań realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego
„Każdy inny – wszyscy równi”
w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie

Termin realizacji projektu: 11.09.2023-24.05.2024

Koordynator: Marta Józefiak
współpraca: Agata Tyczyńska

Terminy realizacji poszczególnych zadań będą ustalane na bieżąco, zgodnie z potrzebami i możliwościami placówki, innych współpracujących instytucji i specjalistów.

L.p.BLOKNAZWA WYDARZENIASPOSÓB REALIZACJI
1.IPrzygotowanie gazetek dotyczących osób ze specjalnymi potrzebamiGazetki z okazji : – 20-26.09-Polski Tydzień Świadomości ADHD – 7. 10- Dzień Świadomości Dysleksji – 10.10 – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – 14.11 Światowy Dzień Cukrzycy – 3.12-Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – 21.03 – Światowy Dzień Zespołu Downa – 2.04 -Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 5.05 Europejski Dzień Walki z dyskryminacją osób Niepełnosprawnych
2.I„Sławne osoby z niepełnosprawnościami” – stworzenie prezentacji multimedialnej poświęconej sławnym osobom z niepełnosprawnościamiKonkurs dla chętnych uczniów
3.I„Kącik książek bez barier” – zorganizowanie w placówce kącika książek poruszających tematykę osób z niepełnosprawnościamiUdostępnianie książek uczniom podczas przerw i do wypożyczenia do domu
4.IZorganizowanie akcji charytatywnej dla placówek, w których przebywają owe osoby ze SPE np. zbiórka gier; 
5.IIZaproszenie do placówki osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym lub nauka znaków PJM z dostępnych filmów, celem zapoznania uczniów z podstawami języka migowego29.09 – Międzynarodowy Dzień Niesłyszących Spotkanie edukacyjne dla uczniów klas I-III z osobą migającą
6.II„Wypukła księga” – przygotowanie książki lub innych pomocy przydatnych osobom z dysfunkcjami wzroku4.01- Światowy Dzień Braille’a
7.II„Spotkanie z książką” – zorganizowanie cyklicznych spotkań, w czasie których zaproszeni goście będą czytać książki poruszające tematykę osób ze SP Zadanie to można zrealizować wychodząc poza placówkę np. poprzez czytanie książek w innych placówkach, ośrodkach itp. Zachęcamy do zapraszania osób SPE, aby czytały książki o tej tematyce29.09 – Chętni uczniowie klas starszych czytają uczniom z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych
8.II„Plener malarski” – malowanie obrazu bez użycia rąk5.05 Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Malowanie w plenerze, wystawa prac w szkole i/lub w GCK w Krzemieniewie
9.II„Mam talent” przegląd umiejętności/zainteresowań dzieci, w czasie którego chętni uczniowie zaprezentują swoje zdolności (w tym także uczniowie ze SPE)09.02. – Występy pod hasłem „Mój jest ten kawałek podłogi”. Przegląd talentów
10.IIIPrzeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli dotyczącej funkcjonowania osób ze SPE2.04 -Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
11.IV„Dzień Babci i Dziadka” – wyjście do Domu Pomocy Społecznej, wykonanie, prezentów, które uczniowie wręczą podopiecznym ośrodkaNawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami
12.IVTworzenie kartek świątecznych, własnoręcznie wykonanych upominków, które zostaną przekazane do warsztatów terapii zajęciowej, szkół specjalnych, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju dzieckaTworzenie kartek, upominków

Aktualności

Skip to content