„Bajki bez barier”

Agata Tyczyńska

Promując postawę otwartości na naszą różnorodność i kierując się zasadą „Różnorodność naszą siłą”, stworzyliśmy w naszej szkolnej bibliotece kącik bajek terapeutycznych „Bajki Bez Barier”.

Jest to cykl opowiadań autorstwa Joanny Chmielewskiej.  Każda z 26 historii przybliża tematykę jednej z niepełnosprawności (np. epilepsja, ADHD, porażenie mózgowe itp.), w jasny sposób opisuje jej symptomy. Na końcu każdej z nich znajdują się propozycje zabaw dla dzieci, mające za zadanie wzbudzenie lub nauczenie empatii w stosunku do dzieci borykających się z różnymi zaburzeniami.

Chcemy, aby książki uświadomiły młodemu czytelnikowi, że każde dziecko – bez względu na swój wygląd, sposób zachowania czy chorobę  – potrzebuje akceptacji i szacunku. Dając dziecku szansą na zrozumienie czyjejś inności uczymy go otwartości, pomagamy mu pokonać lęki przed nieznanym i umożliwiamy zerwanie z uprzedzeniami.

Serię książeczek polecamy wszystkim uczniom (dużym i małym) oraz nauczycielom i rodzicom w celu poszerzenia świadomości o różnorodności każdego z nas.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla rodziców za pomoc w wydrukowaniu kolorowych opowiadań. Mamy nadzieję, że posłużą naszym uczniom na kolejne lata.

                                                                                                                               M.J.

Aktualności

Skip to content