Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (OPE-S „Każdy inny – wszyscy równi”)

Agata Tyczyńska

W bibliotece szkolonej 29 września dużo się działo. Pan bibliotekarz oficjalnie zapoznał  uczniów klasy pierwszej  z Molikiem i Moli – misiami mieszkającymi w szkolnej bibliotece. Dzieci wzięły też udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
W tym roku dzień ten stał się okazją do zainaugurowania cyklu spotkań czytelniczych w klasach I -III oraz grupach przedszkolnych „Mrówki” i „Sówki” w ramach projektu „Każdy inny – wszyscy równi”.
Pierwszoklasiści wysłuchali jednej z „Bajek bez barier” pod tytułem „Żywe srebro”. W rolę lektorów wcieliły się uczennice klasy szóstej – Matylda Barteczka i Lena Picz.
Na zakończenie omówiono usłyszaną historię Hani – dziewczynki z ADHD i wraz z nauczycielką współorganizującą kształcenie oraz panią pedagog  dzieci poszukały sposobów na uspokajanie się, radzenie z emocjami i koncentrację podczas zajęć w szkole i w domu.

AT

Aktualności

Cali na niebiesko

W ostatnich już dniach szkoły Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom dzień

Skip to content