Rocznica Chrztu Polski

Paulina Rzepecka

Dziś rocznica chrztu Polski. Z tej okazji uczniowie klas I – III w muzyczno – tanecznej inscenizacji przypomnieli społeczności szkolnej początki naszego państwa. Poznaliśmy pogańskie początki czasów Polan, czasy Mieszka I i Dobrawy, w tym wojów, zakonników, bawiliśmy się na ślubie młodej pary, a zakończyliśmy uroczystym pochodem, który wprowadził nas do społeczności narodów chrześcijańskiej Europy. Małym aktorom i organizatorom serdecznie dziękujemy.

Aktualności

Skip to content