„Mistrzowie Ortografii” z klasy V

Paulina Rzepecka

Uczniowie klasy V w bieżącym roku szkolnym zostali objęci innowacją pedagogiczną
„Z ortografią za pan brat”, która miała na celu poprawę stanu ortografii wśród uczniów tej klasy.
Piątoklasiści przez cały rok szkolny mieli raz w tygodniu lekcje ortograficzne, na
których powtarzali zasady ortograficzne oraz utrwalali pisownię różnych trudnych wyrazów (z
wykorzystaniem gier dydaktycznych, zabaw edukacyjnych i zajęć plastycznych, rozwiązywali
krzyżówki, łamigłówki, rebusy, zagadki, wykonywali kolorowe ortogramy, wypełniali karty pracy
przygotowane przez nauczyciela, wykonywali też zadania w formie gier komputerowych i
ćwiczeń interaktywnych). Pisali też „mini dyktanda” z wcześniej omawianego materiału.
Na zakończenie innowacji został przeprowadzony konkurs klasowy, w wyniku którego
wyłoniliśmy Mistrzów Ortograficznych w klasie V.
Najlepsi uczniowie, czyli:
Lena Pacanowska- Mistrzyni Ortografii w kl. V
oraz
Lena Kubera i Amelia Grybska- Wicemistrzynie Ortografii w kl. V
zostali uhonorowani dyplomami i słodkimi nagrodami, a wszyscy uczestnicy innowacji otrzymali
lody dla ochłody :>
GRATULUJEMY !!!

Aktualności

Skip to content