„Mam alternatywę”

Agata Tyczyńska

17 listopada 2021 r. uczniowie klas ósmych ze wszystkich szkół w gminie wzięli udział w spektaklu profilaktycznym, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie.

„Mam alternatywę” to wyjątkowe przedstawienie, w którym aktorami, jaki i scenarzystami, są nastolatki  z grupy parateatralnej przy Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie.

Młodzi ludzie poruszyli ważne dla nich problemy: poczucie osamotnienia, przemoc w rodzinie, agresję i izolację rówieśniczą, chęć przynależenia do grupy, ale także samookaleczenia, myśli samobójcze czy popadanie w uzależnienia. Tytułowa alternatywa to zwrócenie uwagi na to, że zawsze jest wyjście  awaryjne. Trzeba mieć jednak odwagę, by z niego skorzystać. Siła przekazu była tym większa, że w czasie spektaklu nie padło ani jedno słowo. Sugestywne zdjęcia i napisy w tle,  gra świateł oraz siła muzyki sprawiły, że widzowie nie pozostali niewzruszeni.

Udział w spektaklu stał się pretekstem do podjęcia rozmowy na temat zagrożeń i możliwości okresu dorastania, w który wchodzą uczniowie. A także zaprezentowania oferty Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie, który służy wsparciem, pomocą oraz możliwością rozwoju dla młodzieży i ich rodziców.

Wyjazd był możliwy dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Zespołem Samokształceniowym Pedagogów Szkolnych Gminy Krzemieniewo.

Aktualności

Skip to content